arteast

MARKA DEĞERİ

Yeni ekonomik düzenin rekabet konusu üretme becerisi değil markalaşmadır. Markalaşma, yeni ekonomik düzende rekabet gücünün en temel göstergelerinden birisidir.Marka değeriyle ilgili bu tanıma baktığımızda, marka değerinin markanın doğurduğu gelire göre belirlenir. Satın alma kararını en çok etkileyen unsur, markanın ek değerleridir. Bu ek değerler temel olarak iki adettir; Teknik ve…

MARKA NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Marka kavramının kökeni, köylülerde ve göçer toplumlarda ailelerin hayvanlarının birbirine karışmasını önlemek amacı ile damgalamasına dayanır. Bu da hayvanların farklılaşmasına sebep olur. En eski anlamda anlatımı ile marka, farklılaşmak demektir. Modern anlamda ise marka, her şeyden önce tüketici gözünde bir ismin akla getirdiği pek çok anlamın bir bütünüdür. Fakat marka…

KİŞİYE ÖZEL…

Dil’in değişimi, toplumun değişiminin en önemli göstergesine dönüştü. Eski zamanlarda, dilde en ufak değişimin sebebi “reklam dili” görülürdü. Ve buradan yola çıkarak da “gerçek algısı” üzerine teoriler üretilmişti. Bugün gerçek olmayan gerçeğin göstergelerinin imparatorluğu içinde yaşıyoruz. Bunu ortaya koyan ise ne reklamın, ne sanatın dili… Bu politik düzlemde üretilen bir…