marka değeri

MARKA DEĞERİ

Yeni ekonomik düzenin rekabet konusu üretme becerisi değil markalaşmadır. Markalaşma, yeni ekonomik düzende rekabet gücünün en temel göstergelerinden birisidir.Marka değeriyle ilgili bu tanıma baktığımızda, marka değerinin markanın doğurduğu gelire göre belirlenir. Satın alma kararını en çok etkileyen unsur, markanın ek değerleridir. Bu ek değerler temel olarak iki adettir; Teknik ve…