KİŞİYE ÖZEL…

KİŞİYE ÖZEL…

Dil’in değişimi, toplumun değişiminin en önemli göstergesine dönüştü. Eski zamanlarda, dilde en ufak değişimin sebebi “reklam dili” görülürdü. Ve buradan yola çıkarak da “gerçek algısı” üzerine teoriler üretilmişti. Bugün gerçek olmayan gerçeğin göstergelerinin imparatorluğu içinde yaşıyoruz. Bunu ortaya koyan ise ne reklamın, ne sanatın dili... Bu politik düzlemde üretilen bir gerçek... Hiçbir reklam sloganı, bu var olan gerçeğin ötesine geçemiyor. Onun potası içinde eriyip gidiyor. Reklam dünyasının dil üzerinden ürettikleri, insanları şaşırtmıyor, insanları heyecanlandırmıyor. Reklamın yaratıcı labirentlerinde, buna karşı ne konulacak? Yeni kuşakların ürettiği “dil”, burada belirleyici olacak... “Saf” dillerin zamanı geçiyor galiba. Teknoloji, “zamanın ruhu” bu yeni dili şekillendiriyor. Artık sokaklarda; sözcükler, ikonlar, imajların oluşturduğu bir dil ile yaşıyoruz. Kısaltılmış sözcükler, Harflerin oluşturduğu ikonlar, Semboller Dile dönüşmüş bedenler, Bedenin mesaj nesnesine dönüştüğü dövmeler, İletişim araçlarının yeni olanakları... vs. vs... Bu basit ama karmaşık dil dünyası, reklamcının ufkunu hem genişletiyor, hem örtüyor... Genişletiyor; zira yaratıcılığı tetikleyen öğeler çok... Örtüyor; geniş kitleleri kucaklayan dil yerine, bölgesel ya da yerel alanlara yönelmesi büyük bir problem... Bu nedenle; kişiye özel reklam üretmek, bir ütopya değil, bir zorunluluk haline geliyor...

arteast works