AKILDA KALMAK

AKILDA KALMAK

Bir seçim dönemi daha bitti. Konuşmalar, polemikler, mitingler, afişler, bayraklar, fotoğraflar, vs. vs... Aylarca gözlerimizden, kulaklarımızdan akıp gidenler... Herkes kendi penceresinden bu zaman dilimini okuyor... Toplumbilimciler, siyasetçiler, tarihçiler ve benzerleri durumdan sonuç çıkarıyorlar. Reklamcıların da bu seçimlerden sonuçlar çıkarması, yakın bir gelecekteki kampanyalar bakımından yararlı olacaktır. Zira seçim kampanyaları, partilerin gibi görünse de, arka planında reklamcıların arenasına dönüşüyor. Reklamcılar için zordur bu tür kampanyalar... Bir tarafta partilerin gelenekleri, programları, diğer tarafta partinin kamuoyunda geçmiş zamanlarda çizmiş olduğu imaj. Bütün bunların üzerinde ise; toplumun tüm katmanlarını ve yaş gruplarını oluşturan heterojen bir hedef kitle. Bütün bunlar; aşılması gereken zorluklar. Diğer taraftan ise; hedef kitlelere anında ulaşabilmeyi sağlayan iletişim teknolojileri, basılı malzeme konusunda yeni olanaklar... Bütün bunların ışığında baktığımızda, akılda kalan; ‘’öteki ile propaganda’’... Bu zamana kadar yapılanın benzeri... Estetik dilin hala eski olduğu yeni filmler, fotoğraflar... İnsana dokunamayan, heyecanlandıramayan ve nihayetinde ‘’öteki ile aynı olan’’ bir söylem... Oysa bugüne dair bir şey söyleniyorsa, bugünün göstergeleri ile yapılmalıydı... Bütün bunları reklam kampanyalarını tasarlayanlar düşünmüştür mutlaka. Ancak onların düşünmesi yetmiyor. Partilerinde bu düşüncelere hazır olmaları gerekiyor. Dünde kalanla bugünü inşa etmek ise imkansız... O nedenle bu seçimlerden de akılda ne kaldı denirse, bunun kararını da gelecek verir galiba...